08 maja 2022

Ktosiu Tokens i  ratowanie środowiska naturalnego

 

Środowisko naturalne, środowisko przyrodnicze 

 

to ogół elementów ożywionych i nieożywionych przyrody, które pozostają w ciągłej interakcji ze sobą nawzajem, a także z człowiekiem, który żyje w ich obrębie i ma nie wpływ. Charakterystyczną cechą środowiska naturalnego jest jego równowaga.

 

Równowaga ekosystemu, czyli homeostaza, polega na utrzymaniu wszystkich elementówśrodowiska oraz procesów w nim zachodzących na względnie stałym poziomie. Zaburzeni ektóregoś z nich może mieć wpływ na życie i rozwój organizmów.

 

Ekosystem to układ ekologiczny, na który składa się zespół organizmów (biocenoza) wrazz zajmowanym przez nie środowiskiem, czyli biotopem. Między organizmami zasiedlającymidane środowisko zachodzi wiele relacji, które pozwalają funkcjonować im w harmoniii równowadze.Każdy żywy system: od pojedynczej komórki po złożoną biocenozę, jest narażony nadziałanie czynników zewnętrznych. Zmiany temperatury i wilgotności, brak pożywienia lubnasilenie konkurencji międzygatunkowej to przykłady czynników, które mogą zaburzyć równowagę. A żywotność każdego ekosystemu zależy od jego zdolności do utrzymania równowagi wewnętrznej, czyli homeostazy.

 

Ustabilizowany ekosystem ma zdolność do wyrównania różnych zakłóceń, związanychz jego otwartym charakterem, zmianami czynników środowiskowych lub działalnościączłowieka.Homeostaza ekosystemu, nazywana również samoregulacją, to zdolność układuekologicznego do regulacji procesów wewnętrznych, w wyniku której układ jako całośćzachowuje równowagę.Równowagę ekosystemu umożliwia różnorodność składników i wzajemnych oddziaływańmiędzy organizmami. Najtrwalsze są ekosystemy złożone z wielu elementów orazregulowane licznymi relacjami. Dzięki takiej strukturze sprawnie reagują na zmianyw środowisku. Jeśli w ekosystemie o dużej różnorodności następuje znaczne zaburzeniehomeostazy, wtedy część organizmów i siedlisk ginie. Pozostają organizmy o cechachumożliwiających przetrwanie. Takie cechy są potem przekazywane następnym pokoleniom

 

Uszkodzenie struktury ekologicznej ekosystemu następuje najczęściej na skutek zmianwarunków środowiskowych i prowadzi do załamania homeostazy, a w konsekwencjido katastrofy ekologicznej układu.Źródło: Pixabay, domena publiczna.Katastrofie ekologicznej sprzyjają również globalne zagrożenia ekologiczne, takie jak:zmiany klimatyczne, niszczenie warstwy ozonowej, zakwaszenie atmosfery i wód itp.

 

Michał Łubnicki napisał

 

Szósta katastrofa – wyniszczeniew dobie człowieka

 

W swej książce The Sixth Extinction, za którą uzyskała nagrodę Pulitze-ra, Elizabeth Kolbert wprowadziła pojęcie Wymierania Holoceńskiego,czyli szóstego wielkiego wymierania, które zosta ło przypisane zmia-nom jakie wprowadził najbardziej ekspansyjny gatunek ziemski, czyli Homo Sapiens . Dnia 6 marca 2019 roku Organizacja Narodów Zjed-noczonych wystosowała Raport o Bioróżnorodności i Ekosystemach ,w którym podkreśla się, iż nasza planeta umiera, za sprawą niewspół-miernej ekspansji ludzi, co będzie za sobą niosło skutki także dla nasze-go gatunku. Przewodniczący IPBES (The Intergovernmental Science-Po-licy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), komórki ONZ,która wystosowała ów raport, Sir Robert Watson stwierdził: „Zdrowieekosystemu, na którym my i inne gatunki wciąż polegamy, jest nad-wyrężane mocniej niż kiedykolwiek. Nadkruszamy podstawy naszejekonomii, niszczymy nasze siedliska, źródła pokarmu, nasze zdrowiei jakość naszego życia” 1 . Podkreśla również, że „nie jest jeszcze za póź-no na działanie, jednak działania muszą być podjęte globalnie”2 Jednymz głównych zagrożeń dla naszej planety jest rosnąca emisja gazów cie-plarnianych, która od 1980 roku wzrosła aż dwukrotnie, co podniosłoglobalną temperaturę o niemal 1.5°C 3 . Ekspansja terytorialna człowie-ka przyczynia się do pogorszenia sytuacji planety, między innymi przezuprzemysłowione wycinanie ogromnych połaci lasów, które produkujątlen, a także zanieczyszczenie mórz i oceanów – a więc zmniejszyliśmyilość planktonu, który także produkuje O 2 . Ponad 37% powierzchni lą-dów zagarnęliśmy aby móc uprawiać rolę, a 75% s łodkiej wody s łużynam do produkcji żywności i hodowli zwierząt na skalę, która jest dużowiększa niż nasze zapotrzebowanie.

 

Mojim zdaniem..

 

Mojim zdaniem robimy dużo by zapobiec kompletnej katastrofie ale jednocześnie wciąz za mało. Wydajemy z byt mało pieniędzy na ratowanie naszej planety i wkładamy w to  zbyt mało wysiłku. Do tego dochodzi chciwość mega korporacji kture nie dbają o ekosystem tylko o puchnące portwele.

Do tego dochodzi tragiczna sytuwacja ekonomiczna wywołana pandemia Koronawirusa. I jeśli nie włożymy większych pieniędzy na ratowanie środowiska

to może niebawem będziemy walczyć o przetrfanie tak jak ma to miejsce w licznych posapokaliptycznych filmach. Jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie wydatkuw na rozwuj technologi ktura pozwoli nam oczyścić planete z tego co na niej zostawiamy.

 

Jest to proste i logiczne że najwięcej zanieczyszczeń pochodzi z rur wydechowych naszych aut i naszych kominuw i tu z pomocą może przyjść ciekawe rozwiązanie.o którym stało się dość głośno w ostatnim czasie. Sprawa dotyczy produkcji paliw węglowodorowych, które wytwarzane są z dwutlenku węgla wyłapywanego bezpośrednio z powietrza. Będzie można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze pozbywamy się tego, jakże znienawidzonego przez niektórych, CO2 z powietrza, po drugie wytwarzamy paliwo, które jest ekologiczne, bo w końcu powstało ono nie z ropy naftowej, a z jednego z gazów cieplarnianych.

 

Kolejną fascynującą technologią jest napend magnetyczny.Magnesy neodymowe posiadają niesamowitą siłę, której do tej pory nikt nie rozpowszechnił.W przeszłości podejmowano wiele prub stwożenia takiego napedu i plotki muwią że kilku osobą się to udało ale nie wprowadzili ich do powszechnego użytku. Prawdopodobnie dlatego że taka technologia zrujnowała by biznes wielu mega korporacji opierających się na paliwach kopalnych. Istniej sporo teorji sposkowych  muwiących o tym że niszczono prace wielu wybitnych wynalazcuw takich jak Nikola Tesla.

 

Wyobraź sobie samochody, które nie kopcą, elektrownie, które nie dymią, samoloty, które wznoszą się w powietrze napędzane energią z silnika magnetycznego.Co prawda mamy już samochody elektryczne, ale wszystkie one muszą być ładowane z gniazdka.

 

Dlatego chciałbym wykożystać moje tokeny do finansowania rozwoju technologi dzięki kturym przywrucimy stabilny i urodzajny ekosystem naszej planety..